Onze gebruiksvoorwaarden

 

Deze webshop wordt in werking gesteld door PostNL (wij, ons of onze). Uw gebruik van deze shop is onderworpen aan

onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze shop. Deze gebruikersvoorschriften kunnen

door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op verpakkingen.postnl.nl

 

Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op

de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar. Niets uit deze webshop mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostNL.

Het merk PostNL en de andere merken, namen en logo’s die tot PostNL behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden

zonder toestemming.

 

Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze webshop aangeboden informatie wordt door de

gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze webshop aangeboden informatie kunnen op geen enkele

wijze rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen,

onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door

gebruik van de webshop, kan op geen enkele wijze voor rekening van PostNL komen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website

onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Links naar andere sites

De links op deze webshop die niet behoren tot PostNL, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet

verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud

van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

 

Privacy statement

Wanneer u een bestelling plaatst, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van PostNL,

worden uw gegevens vastgelegd in een bestand. Zie ook privacy verklaring PostNL.